Pu'u o Mahuka Heiau / Davidr.808, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Pu'u o Mahuka Heiau / Davidr.808, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons